Εθελοντική Αιμοδοσία

Διοργανώθηκε η 6η Ανοιχτή εθελοντική αιμοδοσία στον χώρο της Νέας Ακρόπολης Ηρακλείου σε συνεργασία με την ομάδα αιμοδοσίας του ΠΑ.ΓΝΗ. Μέλη της ΝΑ και εθελοντές στήριξαν αυτήν τη δράση για άλλη μια φορά.