Εργαστήρι Καλλιτεχνικής Πυρογραφίας

Στη Νέα Ακρόπολη Ρεθύμνου, τα μέλη με καλλιτεχνική φλέβα επιχείρησαν να αποτυπώσουν μια εικόνα από το αρχαίο αιγυπτιακό πάνθεο, με την τεχνική της πυρογραφίας πάνω σε ξύλο και το απότελεσμα ήταν εντυπωσιακό! Η Μαάτ, θεά της δικαιοσύνης, δεσπόζει πλέόν σε κεντρικό σημείο της δομής.