Εκδρομή στη φύση μας!

Η Νέα Ακρόπολη Ζωγράφου, σε συνεργασία με τα παραρτήματα Καλλιθέας και Αμαρουσίου έκαναν εκδρομή στην όμορφη Κινέττα. Εκεί πραγματοποίησαν διάφορες ασκήσεις επαφής με τον εαυτό και τη φύση, καθώς και ασκήσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης. Τη μέρα έκλεισαν με μια συζήτηση φιλοσοφικού περιεχομένου, σχετικά με το πώς επηρεάζει η φύση και το περιβάλλον τη ζωή μας και ποιά θα πρέπει να είναι η δική μας ‘’εργασία’’ και στάση απέναντι σε διάφορες καταστάσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.