Περιστέρι: μιλώντας για τη φιλοσοφία, τον πολιτισμό και τον εθελοντισμό

Στην «Νέα Ακρόπολη» στο Περιστέρι, πραγματοποιήθηκε για τα μέλη μια σειρά μαθημάτων για τη σημασία του φιλοσοφικού τρόπου σκέψης και την ένταξη των δράσεων πολιτισμού και εθελοντισμού στην καθημερινότητα.