Πάτρα: η αναζήτηση για γνώση δε σταματά

Επειδή η αναζήτηση για γνώση και προσωπική ανάπτυξη δε σταματά, στην “Νέα Ακρόπολη” στην Πάτρα διοργανώσαμε ομάδα ανάγνωσης και συζήτησης: επιλέξαμε όμορφα αναγνώσματα, διαβάσαμε, ανοιχτήκαμε, γελάσαμε και μάθαμε για τους εαυτούς μας, για την κοινωνία, για τον κόσμο.

#φιλοσοφια