Θεσσαλονίκη: όποιος θέλει, μπορεί!

Στα πλαίσια της κοινωνικής εθελοντικής δράσης της “Νέας Ακρόπολης” στη Θεσσαλονίκη ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα της “ΑΡΣΙΣ” για οργάνωση και ταξινόμηση βιβλίων στις αποθήκες τους,  ώστε να διανεμηθούν σε ευάλωτες ομάδες. Το πνεύμα του εθελοντισμού παραμένει ζωντανό ακόμα και σε συνθήκες παγετού και πανδημίας.