Ανάληψη Θεσσαλονίκης: Συλλογή τροφίμων για το ελληνικό παιδικό χωριό στο Φίλυρο

Επειδή κάθε παιδί είναι το πολυτιμότερο αγαθό μιας κοινωνίας, η “Νέα Ακρόπολη” στην Ανάληψη Θεσσαλονίκης διοργάνωσε συλλογή αναγκών πρώτης ανάγκης τα οποία και προσέφερε στο ελληνικό παιδικό χωριό στο Φίλυρο.