Πάτρα: στην Πάτρα με τον Πατρέα!

Στην “Νέα Ακρόπολη”, στην Πάτρα, με κάθε ευκαιρία δημιουργούμε όμορφες χειροτεχνίες και αντίγραφα από σημαντικές προσωπικότητες και σύμβολα. Αυτή τη φορά, δημιουργήσαμε αντίγραφα με τη μορφή του Πατρέα* και μιλήσαμε για την προέλευση της πόλης, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία.

*Ο Πατρέας ή Πατρεύς, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ήταν ο οικιστής ήρωας των Πατρών.