Μαθήματα φιλοσοφίας online: επειδή η μάθηση και η έρευνα δε σταματούν…

Παρά τους  περιορισμούς, λόγω της ιδιαίτερης υγειονομικής κατάστασης, τα μαθήματα φιλοσοφίας συνεχίστηκαν online, από την “Νέα Ακρόπολη” στην Ελλάδα: διαδικτυακά, αλλά με διάθεση για έρευνα και προσωπική ανάπτυξη, αλληλεπιδράσαμε και είδαμε στην πράξη ότι η φιλοσοφία και η μάθηση είναι μια στάση ζωής πέρα από τις περιστάσεις του χώρου και του χρόνου.