Ηράκλειο: Φιλοσοφία στην πράξη!

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου εσωτερικής φιλοσοφίας και ψυχολογίας, διοργανώθηκε, από την «Νέα Ακρόπολη» στο Ηράκλειο, εκδρομή με σκοπό να βιωθούν, πρακτικά, διδασκαλίες για την καθημερινή ζωή: οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να βιώσουν την αξία της φιλοσοφίας και πώς μπορεί να βοηθήσει στην καθημερινότητα. Ασκήσεις και διαδραστικά παιχνίδια δοκίμασαν στην πράξη την αξία της συντροφικότητας, της ένωσης και της συνεργασίας