Ανακοίνωση αναβολής δράσεων-εκδηλώσεων

Με βάση την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας (έναντι του κορωνοϊού COVID-19), ο πολιτιστικός και φιλοσοφικός οργανισμός “Νέα Ακρόπολη” αναστέλλει τις δράσεις και εκδηλώσεις του (ομιλίες, παρουσιάσεις, σεμινάρια) έως και τις 6 Απριλίου 2020.