Με τους «γιατρούς της καρδιάς» μας…

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της «Νέας Ακρόπολης» στη Θεσσαλονίκη, με τους «Γιατρούς της Καρδιάς», παραδώσαμε μια μεγάλη ποσότητα φαρμάκων και ρούχων στον εκπρόσωπό τους στη Θεσσαλονίκη. Το υλικό μαζεύτηκε από τα μέλη της «Νέας Ακρόπολης» στη Θεσσαλονίκη, κάτι το οποίο γίνεται με τακτικό ρυθμό όλο τον χρόνο.