Τι είναι για μας «Πολιτισμός»

Στην Νέα Ακρόπολη αναγνωρίζουμε την ανάγκη να διασώσουμε και να αναπτύξουμε, μέσα από μια ολιστική προσέγγιση της έννοιας του πολιτισμού, μέσα από το ευρύ φάσμα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων μας.

Όραμά μας να υψωθούν οι 4 πλευρές της πυραμίδας που σχετίζονται με τους 4 βασικούς δρόμους πραγμάτωσης ενός πολιτισμού. Για να δημιουργηθεί ένας πολιτισμός χρειάζεται να υπάρχει ένας συντονισμός και μια ολιστική ανάπτυξη των 4 εδρών που εκφράζουν τις 4 πολύ βασικές και ουσιαστικές ανθρώπινες δραστηριότητες: την τέχνη, τη θρησκεία, την επιστήμη, και την πολιτική.

Ο Πολιτισμός διευρύνει την κατανόησή μας για τη ζωή και τον κόσμο και μας φέρνει πιο κοντά στον άνθρωπο μέσα από ένα πνεύμα σεβασμού, αλληλεγγύης και αλληλοκατανόησης.

«Οι Δραστηριότητές μας μπορούν να αγκαλιάσουν όλα τα καλλιτεχνικά θέματα, με τις πολλαπλές ποικιλίες τους, διαμέσου τόσο των καλλιτεχνημάτων μας, όσο και των γραμμάτων, του θεάτρου, του χορού, της μουσικής… Και το ίδιο γίνεται στο χώρο της Επιστήμης, γιατί, χωρίς να φτάσουμε σε μια επαγγελματική εξειδίκευση, μπορούμε άνετα να μπαίνουμε σ’ επαφή με τους Νόμους που διοικούν το Σύμπαν και τον Άνθρωπο. Από την θρησκευτική άποψη, μας ενδιαφέρει η ιστορία όλων των πίστεων όλων των εποχών, τα μυστικιστικά τους σύμβολα και οι οδοί πνευματικής τους πρόσβασης στο Θείο. Και αυτό που ο Πλάτωνας ονόμαζε ”Πολιτική” – την επιστήμη και την τέχνη να ζήσει κανείς σε μία πόλη- το δείχνουμε με κοινωνικές, οικολογικές και παιδαγωγικές δράσεις, στις οποίες μπορούμε να προσθέσουμε αναμφισβήτητα τη δική μας εκδοτική προσπάθεια ώστε να διαδώσουμε τις καλύτερες ιδέες των καλύτερων στοχαστών, καθώς και τις δικές μας έρευνες.

Τις ονομάζουμε πολιτιστικές δραστηριότητες, γενικά, γιατί ο πολιτισμός είναι το άθροισμα όλων των ανθρώπινων γνώσεων, εφαρμοσμένων στη ζωή. Θέλουμε μια κουλτούρα, έναν πολιτισμό ζωντανό. Και η κουλτούρα, ο πολιτισμός, ”ζουν” μονάχα όταν ανταποκρίνονται σε μια πιό βαθιά ρίζα». (Διευθύντρια της Νέας Ακρόπολης Δέλια Σ. Γκουθμάν)

Ο ζωντανός πολιτισμός είναι δημιουργικός και βοηθά τον κάθε άνθρωπο να εμπλουτίσει και να ανανεώσει την κοινωνική, καλλιτεχνική, επιστημονική και πνευματική του ζωή.