"Καθένας ακούει μόνο αυτό που καταλαβαίνει" - J.W. Goethe

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

   
 
Ημερομηνία Τίτλος Τόπος διεξαγωγής Πόλη Νομός Κατηγορία
08.11.17, 20:30 h Λάρισα Λάρισα - Φιλοσοφία
13.11.17, 20:00 h Αθήνα Αθήνα - Φιλοσοφία
13.11.17, 20:00 h Κεντρική Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη Φιλοσοφία
13.11.17, 20:00 h Νέα Σμύρνη Νέα Σμύρνη Αττική Φιλοσοφία
13.11.17, 20:15 h Πάτρα Πάτρα Πάτρα Φιλοσοφία
13.11.17, 20:30 h Ηράκλειο Ηράκλειο - Φιλοσοφία
14.11.17, 20:00 h Περιστέρι Αττικής Περιστέρι - Φιλοσοφία
15.11.17, 20:00 h Περιστέρι Αττικής Περιστέρι - Φιλοσοφία
15.11.17, 20:00 h Ιωάννινα Ιωάννινα Ιωάννινα Φιλοσοφία
16.11.17, 20:00 h Περιστέρι Αττικής Περιστέρι - Φιλοσοφία

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ - PHILOSOPHY OUTDOORS