Ημέρα

Δευ, 15. Μάιος 2017

   
 
Ημερομηνία Τίτλος Τόπος διεξαγωγής Πόλη Νομός Κατηγορία
15.05.17, 20:00 h Αθήνα Αθήνα - Φιλοσοφία
15.05.17, 20:00 h Δυτική Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη Φιλοσοφία
15.05.17, 20:15 h Πάτρα Πάτρα Πάτρα Φιλοσοφία
15.05.17, 20:30 h Ηράκλειο Ηράκλειο - Φιλοσοφία