"Η τόλμη χαρίζει ευφυΐα, μαγεία και δύναμη"
J.W. Goethe

2016 Γενική συνέλευση Δ.Ο.Ν.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Α) Η Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού Νέα Ακρόπολη (εφεξής Δ.Ο.Ν.Α.) επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να αναπτύξει τρεις κατευθύνσεις έργου: τη Φιλοσοφία, τον Πολιτισμό και τον Εθελοντισμό, ως φορέα ηθικής ανασυγκρότησης πνευματικών αξιών που ενώνουν όλους τους ανθρώπους,  ώστε να επιτρέψει την πρόσβαση όλων σε μια αληθινή γνώση προκειμένου για την αντιμετώπιση της βίας, του φόβου και της απώλειας των βασικών αξιών των κοινωνιών μας.

Η Γενική Συνέλευση καλεί κάθε μια από τις χώρες-μέλη του ΔΟΝΑ όπως δεσμευτεί για κάθε μία από τις δραστηριότητες.

Για να γίνει αυτό, ο ΔONA επιβεβαιώνει την προληπτική και εποικοδομητική δράση του τόσο για την Κοινωνία όσο για τη Φύση, καλλιεργώντας την αναγκαίας συνείδηση για τη συμμετοχή και συνεργασία με ενεργό τρόπο σε χρήσιμες πρωτοβουλίες και συναφείς με την ανάπτυξη του ΔONA.

 

Β) Η Γενική Συνέλευση υπενθυμίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η ανάπτυξη των Σχολών Φιλοσοφίας στον κλασικό τρόπο, ως το καλύτερο εργαλείο διαμόρφωσης και παιδείας. Επειδή η Φιλοσοφία έχει πρακτικές εφαρμογές που βελτιώνουν και δίνουν νόημα στη ζωή και κάνουν πιο ευτυχισμένους τους ανθρώπους

Ο ΔONA υπενθυμίζει ότι η φιλοσοφική διαμόρφωση προωθεί την ουσιαστική φύση του ανθρώπου, μέσα από την ανάπτυξη της διάνοιας, της διαίσθησης και της βούλησης που επιτρέπουν την απελευθέρωση από τα προσωπικά και κοινωνικά δεινά, όπως την ιδιοτέλεια, τον φανατισμό, τη βία και τον υλισμό, εκπληρώνοντας έτσι τους στόχους και τις θεμελιώδεις αρχές του ΔONA.

Γ) Η Γενική Συνέλευση εκτιμά τις δράσεις του ΔONA όσον αφορά την ενεργή συμμετοχή και συνεργασία με Ιδρύματα και δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς.

 

Στην ίδια κατεύθυνση, καλεί τη συνέχιση της προώθησης κοινών φιλοσοφικών εμπειριών -  εφαρμοσμένες με συμπληρωματικό τρόπο -  μεταξύ ανθρώπων με διαφορετική καταγωγή, κουλτούρα και τρόπο ζωής.

 

D) Ως εκ τούτου, προτείνει να συνεχιστεί η ανάπτυξη των ομάδων εργασίας και κοινωνικής δράσης που θα συμβάλει στη διαμόρφωση και παιδεία σχετικά με τη διατήρηση και βελτίωση του πλανήτη Γη και των ανθρώπινων κοινωνιών, όπως συνιστάται από την πρωτοφανή Συμφωνία που έλαβε χώρα στο Παρίσι (Γαλλία) στις 12 Δεκεμβρίου, 2015,  από 195 χώρες, στο πλαίσιο του COP 21 (Συνέδριο του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, 2015).

 

Ε) Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το παρελθόν έτος από τους διακριτούς οργανισμούς και ενώσεις που συνδέονται με τον ΔONA για την προστασία του περιβάλλοντος και τη φιλοσοφική και κοινωνική διαμόρφωση, όπως μπορεί να δει κανείς στον ετήσιο Απολογισμό Δράσεων που παρουσιάστηκε σε αυτή τη Γενική Συνέλευση.

Η "Νεα Ακροπολη" μεσα απο εικονες... Join us!