"Η τόλμη χαρίζει ευφυΐα, μαγεία και δύναμη"
J.W. Goethe

2015 Γενική συνέλευση Δ.Ο.Ν.Α.(Αντίγουα, Γουατεμάλα)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ.Ο.Ν.Α.

ΑΝΤΙΓΟΥΑ ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ (ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ)

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Α) Η Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού Νέα Ακρόπολη [εφεξής ΔΟΝΑ] επαναβεβαιώνει την απόφαση της να αναπτύξει πρόσβαση για όλους στη φιλοσοφική γνώση και να κάνει την εφαρμογή της φιλοσοφίας ένα προπύργιο ενάντια στη βία και την έλλειψη ηθικής που επηρεάζουν την κοινωνία της εποχής μας. Προτίθεται επίσης να συνεχίσει να προωθεί μια ηθική ανανέωση μέσα από τη βίωση των υπερβατικών αξιών που μπορούν να επιφέρουν μια βαθιά ανανέωση στον άνθρωπο.

Ως εκ τούτου, ο ρόλος της Γενικής Συνέλευσης είναι να μεταδώσει όχι μόνο μια ηθική έμπνευση, αλλά και να ενθαρρύνει την πρακτική εφαρμογή κάποιων βασικών γραμμών δράσης σε κάθε Οργανισμό χώρας που είναι μέλος του ΔΟΝΑ.

Ως εκ τούτου, συμβουλεύει τους Οργανισμούς-μέλη του ΔONA να εφαρμόσουν τη διδασκαλία προγραμμάτων για τη φιλοσοφία, τον πολιτισμό και τον εθελοντισμό και να αναπτύξουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων με φιλοσοφική εστίαση. Ο στόχος αυτών των προγραμμάτων και δραστηριοτήτων θα είναι όχι μόνο να μάθουν και να εφαρμόσουν θετικές και εποικοδομητικές δράσεις προς όφελος της κοινωνίας ή της φύσης, αλλά και να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη της ευαισθητοποίησης σχετικά με δράσεις επιβλαβείς για την κοινωνία και τη φύση.


Β) Η Γενική Συνέλευση υπενθυμίζει ότι τα προγράμματα μελετών του ΔΟΝΑ, ως μια σχολή φιλοσοφίας στον κλασικό τρόπο, βασίζονται στην ανάγκη για την ανάπτυξη του ανθρώπινου όντος, προκειμένου να βελτιώσουν την κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον μέσα από μια γενναιόδωρη στάση συμβολής στο κοινό καλό.


 

Γ) Η Γενική Συνέλευση αναγνωρίζει τη θετική συμβολή του ΔΟΝΑ στον κόσμο, και συνιστά τη συνέχεια αυτής της συμβολής με το πολύτιμο κοινωνικό και πολιτιστικό έργο που έχει διεξάγει κατά το παρελθόν έτος. Συνιστά, επίσης, τη συνέχιση της συνεργασίας και της ενεργούς συμμετοχής με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς, προκειμένου να ενισχύσει την απαραίτητη συνέργια μεταξύ των οργανώσεων που εργάζονται για τη φιλοσοφία, τον πολιτισμό και τον εθελοντισμό.

 Συνεπώς, προτείνει όπως συνεχιστεί η ανάπτυξη του έργου των ομάδων και των ομάδων κοινωνικής δράσης που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη και μάθηση των ανθρώπων και στηρίζουν τη αειφόρο βελτίωση του πλανήτη Γη και των ανθρώπινων κοινωνιών. 


Δ) Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους από τις διάφορες οργανώσεις και ενώσεις που εργάζονται παράλληλα με τον ΔΟΝΑ στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της φιλοσοφικής και κοινωνικής κατάρτισης, όπως γίνεται γνωστό και μέσα από τον Ετήσιο Απολογισμό Δραστηριοτήτων που παρουσιάζεται σε αυτή την Γενική Συνέλευση. 

Ο  ΔONA υπενθυμίζει ότι η έρευνα που διεξάγει σε διάφορους τομείς γνώσης συμβάλλει στην καλλιέργεια του ουσιαστικού μέρους του ανθρώπου, μέσα από την ανάπτυξη της κατανόησης και της διαίσθησης και μέσα από την απομάκρυνση από τον εγωισμό, τον υλισμό, τον φανατισμό, τη βία και την ηθική διαφθορά. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύει ότι μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της προσωπικής και συλλογικής συνείδησης της συναδελφοσύνης, η οποία αποτελεί ένα από τα βασικά κριτήρια για τη δημιουργία του μέλλοντος της ανθρωπότητας,  όπως αυτό αναφέρεται στην πρώτη από τις ιδρυτικές αρχές του ΔONA.

 

Η "Νεα Ακροπολη" μεσα απο εικονες... Join us!