"Η τόλμη χαρίζει ευφυΐα, μαγεία και δύναμη"
J.W. Goethe

2012 Γενική συνέλευση στο Σάο Πάολο Βραζιλίας

Α) Η Γενική Συνέλευση του ΔΟΝΑ, στην ετήσια συνεδρίασή της, το 2012, στην πόλη του Σάο Πάολο (Βραζιλία), τονίζει με έμφαση και αποφασίζει να συνεχίσει, σε αυτό το έτος, να αναπτύσσει τους τρεις άξονες του ΔΟΝΑ, οι οποίοι είναι η φιλοσοφία, ο πολιτισμός και ο εθελοντισμός:

Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της ενίσχυσης των δεσμών αλληλεγγύης, η Γενική Συνέλευση του ΔΟΝΑ αντιλαμβάνεται: ότι η φιλοσοφία αποτελεί μία οδό επίγνωσης που επιτρέπει στα άτομα την πρόσβαση στην κατανόηση της ανθρώπινης φύσης, ότι ο πολιτισμός ενισχύει την προσέγγιση στις διαφορετικές εκδηλώσεις της γνώσης των διαφορετικών λαών που εμπλουτίζουν τον πλανήτη μας, και ότι ο εθελοντισμός επιβεβαιώνεται ως μία έγκυρη μέθοδος κοινωνικής συνεργασίας που μας οδηγεί στην αγάπη προς τον άλλον, ως μία πρακτική οδός για την επίτευξη υψηλότερων επιπέδων στήριξης με σκοπό την ανάπτυξη προγραμμάτων που προωθούν το διάλογο και τη συμβίωση.

Συνιστά σε όλους τους συνεργαζόμενους οργανισμούς της Νέας Ακρόπολης-μέλη του ΔΟΝΑ, να εντατικοποιήσουν τις δραστηριότητές τους σε αυτούς τους τρεις τομείς – φιλοσοφία, πολιτισμός και εθελοντισμός – όπως μέχρι της παρούσης, ενισχύοντας όμως, εκείνες τις μεθόδους δράσης στην αντιμετώπιση της σημερινής κρίσης που μαστίζει τον πλανήτη σε παγκόσμιο επίπεδο και όπου αυτές οι τρεις οδοί ανθρωπιστικής δράσης μπορούν να συμβάλουν στην ανακούφιση του πόνου που η κρίση προκαλεί.

Β) Όπως ήδη έχουμε επισημάνει σε προηγούμενες περιπτώσεις, η Γενική Συνέλευση του ΔΟΝΑ αντιλαμβάνεται πως η οικονομική και κοινωνική κρίση που εισβάλλει ανησυχητικά στη διεθνή Κοινότητα έχει βαθύτερη ρίζα στην κρίση των ηθικών και δεοντολογικών αξιών.

Αναγνωρίζοντας ότι, όπως αναδεικνύεται από τις Εκθέσεις του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, μια κρίση με παγκόσμιες διαστάσεις επηρεάζει τον πλανήτη και κλονίζει τις μεγάλες τράπεζες, τις μεγάλες εταιρίες, τις μεγάλες επιχειρήσεις, με καταστροφικές συνέπειες για τους πολίτες σε όλο τον πλανήτη, κάνοντας ακριβότερο το επίπεδο διαβίωσης, μειώνοντας θέσεις εργασίας, προκαλώντας φτώχεια, χωρίς να διαφαίνεται μία διέξοδος βραχυπρόθεσμα.

Συνιστά να ληφθεί υπόψη ότι, πολύ πιθανά, η ρίζα αυτής της οικονομικής και κοινωνικής απομείωσης που πλήττει την κοινωνία μας βρίσκεται στην επιδείνωση που έχει υποστεί ο σεβασμός στις ηθικές και δεοντολογικές αξίες, στη διάρκεια των τελευταίων ετών, και πως αυτό έχει δημιουργήσει μια ανοιχτή οδό προς τη διαφθορά που συναντάται σε πολιτικούς ηγέτες και επιχειρηματίες. Ως εκ τούτου, καθίσταται απαραίτητη και επείγουσα μια ανάκτηση των βασικότερων αξιών οι οποίες υποστηρίζουν την έννοια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, και που ο ΔΟΝΑ, στις διάφορες χώρες που πραγματοποιεί το φιλοσοφικό του έργο, μπορεί να προωθήσει μέσα από ομιλίες και δημόσιες δραστηριότητες που βοηθούν στη συνειδητοποίηση αυτής της ανάγκης για μια επαναφορά αξιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Γ) Δεδομένης της σπουδαιότητας που έχει ο ετήσιος Απολογισμός που δημοσιεύεται σε διεθνές επίπεδο, επειδή μέσω αυτού η διεθνής Κοινότητα μπορεί να ενημερώνεται για το παραδειγματικό έργο στις ηθικές αξίες και στην αλληλεγγύη που ο ΔΟΝΑ πραγματοποιεί σε περισσότερες από πενήντα χώρες στον κόσμο.

Αναγνωρίζοντας ότι, στη διάρκεια περισσότερων των δέκα χρόνων, η έκδοση του Ετήσιου Απολογισμού Δραστηριοτήτων του ΔΟΝΑ αποτελεί μια διεθνή αναφορά του φιλοσοφικού, πολιτιστικού και εθελοντικού μας έργου, και σε πολυάριθμες περιπτώσεις έχει ζητηθεί η βοήθεια και εργασία μας από τις αρχές των διαφόρων χωρών στις οποίες αναπτύσσουμε τη δράση μας.

Συνιστά τη συνέχιση της έκδοσης και τη διάδοσή της σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, με σκοπό τη συνέχιση της προώθησης των αξιών, χωρίς να ξεχνάμε τη σημασία της διεθνούς ιστοσελίδας του ΔΟΝΑ και των επίσημων ιστοσελίδων κάθε συνεργαζόμενου οργανισμού.

Δ) Δεδομένου ότι η UNESCO έχει εγκαθιδρύσει, στη διάρκεια του μήνα Νοεμβρίου, την επονομαζόμενη «Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας» με σημαντικές επιδράσεις στις διάφορες χώρες – μέλη αυτού του Οργανισμού, και συστήνει τη διάδοσή της στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών.

Αναγνωρίζοντας ότι ο ΔΟΝΑ αναπτύσσει εδώ και πολλά χρόνια ένα τεράστιο έργο σε αυτό τον τομέα, διοργανώνοντας στις χώρες στις οποίες λειτουργούν οι αντιπροσωπείες του, ειδικές δραστηριότητες για την Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας, στη διάρκεια του μήνα Νοεμβρίου, με σημαντικό τοπικό και διεθνή αντίκτυπο.

Συνιστά τη συνέχιση αυτού του σημαντικού έργου της διάδοσης των φιλοσοφικών αξιών έχοντας υπόψη ότι η φιλοσοφική γνώση, ως «τέχνη της ζωής», είναι από τους θεμελιώδεις άξονες των δραστηριοτήτων του ΔΟΝΑ και ένας τρόπος για να προωθήσει το νόημα του «γνώθι σαυτόν» της διδασκαλίας των κλασικών.

Ε) Έχοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο των διεθνών δραστηριοτήτων που διοργανώνονται από τους διάφορους εκπροσώπους του ΔΟΝΑ, ένα σημαντικό έργο είναι η συνεργασία με διεθνείς, εθνικούς και τοπικούς οργανισμούς και φορείς.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτό από το ΔΟΝΑ, υπογραμμίζει τη δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2011, στο Μόνιμο Συμβούλιο του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του για την προώθηση Δημοκρατικής Κουλτούρας στην Αμερικανική Ήπειρο, στο πλαίσιο της δέκατης επετείου της Δια-αμερικανικής Δημοκρατικής Χάρτας. Έχοντας υπόψη ότι ο ΔΟΝΑ είναι παρών σε είκοσι από τα τριάντα πέντε χώρες – μέλη του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών, και έχει καταχωριστεί ως Οργανισμός της Κοινωνίας των Πολιτών, στον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) στη Χιλή.

Συνιστά τη συνέχιση αυτού του σημαντικού έργου όχι μόνο σε ηπειρωτικό επίπεδο στο πλαίσιο του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών, αλλά και στο ευρύτερο πλαίσιο του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, όπου ο ΔΟΝΑ μπορεί να πραγματοποιήσει έργο σε ό,τι αφορά στην εμβάθυνση του διαλόγου στην κοινωνία των πολιτών και την ειρηνική συνύπαρξη.

ΣΤ) Έχοντας υπόψη ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός έχει περάσει από τα έξι δισεκατομμύρια κατοίκων το 2000 στα επτά δισεκατομμύρια κατοίκων στα τέλη του 2011, και ότι ενώπιον αυτής της εκθετικής αύξησης η δυνατότητα τροφής και ασφάλειας για τους ανθρώπους θα γίνεται όλο και πιο πολύπλοκη.

Αναγνωρίζοντας ότι οι περιοχές με την υψηλότερη πυκνότητα πληθυσμού είναι συγκεντρωμένες, κυρίως, στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου η φτώχεια και η πείνα αποτελούν ενδημικά δεινά.

Συνιστά στους συνεργαζόμενους οργανισμούς-μέλη του ΔΟΝΑ να αυξήσουν το έργο της κοινωνικής βοήθειας και στήριξης προς τις λιγότερο ευνοημένες τάξεις, με σκοπό την άμβλυνση των ανισοτήτων που μαίνονται στο εσωτερικό των τάξεων αυτών, εφαρμόζοντας κριτήρια επικουρικότητας βάσει των οποίων να μπορούν να παρέχουν καλύτερη κάλυψη των κοινωνικών αναγκών, εκείνων που είναι εγγύτερα σε κάθε ένα από τους οργανισμούς, δεδομένου του πλεονεκτήματος της ανάπτυξης δραστηριοτήτων του ΔΟΝΑ σε περισσότερες από πενήντα χώρες σε διαφορετικές ηπείρους.

Z) Υπενθυμίζοντας την τρομερή φυσική καταστροφή που έπληξε την Ιαπωνία τον Μάρτιο του 2011, με τη διπλή πληγή ενός σεισμού και ενός τσουνάμι, που ισοπέδωσε μέσα σε λίγες ώρες ένα μεγάλο τμήμα της βορειοανατολικής πλευράς της χώρας, προκαλώντας, ως συνέπεια, μία διαρροή ραδιενεργούς ακτινοβολίας στην Κεντρική Φουκουσίμα.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να προβλέπονται, στο μέτρο του δυνατού, αυτού του είδους οι φυσικές καταστροφές, οι οποίες σταδιακά εμφανίζονται όλο και συχνότερα, σε όλο τον πλανήτη, κάτι που μας φανερώνει το βαθμό ευθραυστότητας του περιβάλλοντός μας.

Συνιστά να βρίσκονται σε ετοιμότητα όλες οι έδρες της Νέας Ακρόπολης σε ό,τι αφορά στα συστήματα προστασίας και ασφάλειας για αυτές τις περιπτώσεις και να πραγματοποιούνται τακτικά ασκήσεις εκκένωσης, ώστε να είναι σε εγρήγορση απέναντι σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και να συνεργάζονται επίσης με άλλους οργανισμούς, με σκοπό τη δημιουργία ενός δημοσίου δικτύου ασφαλείας στις περιοχές όπου λειτουργούν οι έδρες μας.

Η) Δεδομένου ότι η UNESCO έχει ονομάσει το έτος 2012 ως Διεθνές Έτος Ανάγνωσης, προκύπτει ως ιδιαίτερα κατάλληλη η προώθηση της τέχνης της ανάγνωσης μεταξύ των διαφόρων στρωμάτων του πληθυσμού.

Αναγνωρίζοντας ότι, με την ανάγνωση οι λαοί προχωρούν μέσα από την πολιτιστική καλλιέργεια προς όλο και υψηλότερα επίπεδα ευαισθητοποίησης για τον πολίτη και τον άνθρωπο.

Συνιστά την προώθηση της ανάγνωσης στις διάφορες χώρες όπου υπάρχουν συνεργαζόμενοι οργανισμοί-μέλη του ΔΟΝΑ, και τη δημιουργία των «Ομάδων ανάγνωσης» οι οποίες μπορούν να επωφεληθούν από τις υπέροχες βιβλιοθήκες που υπάρχουν στις έδρες μας, λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο ως κίνητρο για την παροχή της γνώσης και προσδίδοντάς τους, επιπλέον, μια κοινωνική και πρακτική χρήση.

Η "Νεα Ακροπολη" μεσα απο εικονες... Join us!