"Η τόλμη χαρίζει ευφυΐα, μαγεία και δύναμη"
J.W. Goethe

2007 (Βέλγιο):50 έτη συνεχών δραστηριοτήτων υπέρ της φιλοσοφικής σκέψης, του πολιτισμού.

Πενήντα έτη συνεχών δραστηριοτήτων υπέρ της φιλοσοφικής σκέψης, του πολιτισμού, της διεθνούς κατανόησης, της ανοχής και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Διακήρυξη της Γενικής Συνεδρίασης

Στην ετήσια συνεδρίαση της, του 2007, στις Βρυξέλλες (Βέλγιο), η γενική συνέλευση του ΔΟΝΑ (Διεθνής Οργανισμός «Νέα Ακρόπολη») επιθυμεί να δώσει έμφαση σε πενήντα έτη συνεχούς δράσης της υπέρ της φιλοσοφικής σκέψης, του πολιτισμού, της διεθνούς κατανόησης, της ανοχής και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Επομένως επιλύει τα εξής:

α) Ότι ως διεθνής οργανισμό έχει πραγματοποιήσει σημαντικές δραστηριότητες σε επιδίωξη των ανωτέρω στόχων σε πάνω από πενήντα χώρες σε όλη το Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική, καθώς επίσης και την Ασία, την Αφρική και την Ευρώπη.

β) Ότι κατά τη διάρκεια αυτών των πενήντα ετών έχει συνεργαστεί στενά και με τους διεθνείς και εθνικούς ή μη κυβερνητικούς οργανισμούς, όπως αυτό αποδεικνύεται από τις δραστηριότητες και τα επιτεύγματά της κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, τα οποία αναφέρονται τακτικά και λεπτομερώς στις επετηρίδες που δημοσιεύονται από το ΔΟΝΑ.

γ) Ότι, μέσα στις δυνατότητες των εθνικών οργανισμών - μελών του ΔΟΝΑ και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, έχει αποφασίσει να συνεχίσει να υποστηρίζει τους οκτώ Στόχους Ανάπτυξης της Χιλιετίας που εγκρίθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη, δεδομένου ότι "διαμορφώνουν ένα σχεδιάγραμμα που συμφωνήθηκε από τις χώρες όλου του κόσμου και από τους κορυφαίους οργανισμούς ανάπτυξης όλου του κόσμου".

δ) Ότι δεδομένης της παρουσίας των εθνικών οργανισμών των συμβεβλημένων με το ΔΟΝΑ στις χώρες της λατινικής Αμερικής, και των στενών δεσμών μεταξύ μερικών από αυτούς και του οργανισμού των κρατών της Αμερικής (OAS), διακηρύττει επίσης, ως αστικός και κοινωνικός οργανισμός, τη συνέχιση της υποστήριξης του σημαντικού έργου του OAS εξ ονόματος των χωρών στην περιοχή και, ειδικότερα, των προσπαθειών του να καταστήσει την εκπαίδευση ευρύτερα διαθέσιμη και να εργαστεί για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

ε) Ότι για τις χώρες-μέλη του ΔΟΝΑ της περιοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφασίστηκε σε αυτήν την γενική συνεδρίαση να υποστηριχθεί η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποδείξει το 2007 ως Ευρωπαϊκό Έτος Ισότητας των Ευκαιριών για Όλους, ο κύριος στόχος του οποίου είναι "να προωθηθεί μια σημαντική σειρά συζητήσεων σχετικά με τα οφέλη της ποικιλομορφίας για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, και να καταστούν οι άνθρωποι πιο ενήμεροι για το δικαίωμά τους στην ίση μεταχείριση και σε μια ζωή χωρίς διακρίσεις". Αυτό είναι ιδιαίτερα σχετικό δεδομένου ότι μια από τις βασικές αρχές του χάρτη ίδρυσης του ΔΟΝΑ είναι "να προαχθεί το πνεύμα της καθολικής αδελφότητας μεταξύ των ανθρώπων όλων των θρησκειών, των φυλών και των κοινωνικών υποβάθρων".


στ) Ότι ως φιλοσοφική κίνηση ανθρωπιστικής φύσης, ο ΔΟΝΑ έχει καταβάλει αξιέπαινες προσπάθειες στον τομέα της πολιτιστικής ανάπτυξης ώστε "να ωθήσει τον άνθρωπο να αναπτύξει τις ικανότητές του και να ζήσει σε αρμονία με τη φύση κατανοώντας τους νόμους αυτής", όπως διακηρύττεται στις βασικές αρχές του χάρτη ίδρυσης του. Επομένως προτείνει στους οργανισμούς-μέλη του σε όλο τον κόσμο, που συνολικά αριθμούν σε χιλιάδες μελών, όπως αυτοί εντείνουν τις δράσεις τους κατά τη διάρκεια του ερχόμενου έτους για την προώθηση των αξιών της αρμονικής συνύπαρξη μεταξύ των ανθρώπων και όπως εργαστούν μαζί για να γνωστοποιούν και να υπερασπίζοντα τα θεμελιώδη δικαιώματα που όλα τα ανθρώπινα όντα χωρίς εξαίρεση πρέπει είναι σε θέση να απολαύουν.

ζ) Ότι το έργο οικολογίας και προστασίας του περιβάλλοντος που ο ΔΟΝΑ έχει πραγματοποιήσει παγκοσμίως κατά τη διάρκεια αυτών των τελευταίων πενήντα ετών έχει ασκήσει σημαντική επίδραση στην προστασία του περιβάλλοντός μας, όχι μόνο από την άποψη της πρόληψης, αλλά και σε επικίνδυνες διαδικασίες διάσωσης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, στις οποίες ο (η ενεργός ομάδα οικολογίας) κλάδος GEA της «Νέας Ακρόπολης» έχει διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο, όπως απεικονίζεται στις ευχαριστήριες επιστολές από τις κυβερνήσεις, τις ανθρωπιστικές οργανώσεις και άλλους οργανισμούς, που αναφέρονται λεπτομερώς στις επετηρίδες μας.

η) Ότι, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων ανθρώπων, ο ΔΟΝΑ είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός στην προώθηση των εθελοντικών ομάδων που είναι ενεργές στην κοινωνία, συνδυάζοντας τη μεμονωμένη και συλλογική ζωή και αναπτύσσοντας ένα πνεύμα αλληλεγγύης με τους ανθρώπους από τα πιο μειονεκτικά περιβάλλοντα.

θ) Ότι στο διεθνοποιημένο κόσμο στον οποίο ζούμε, ο ΔΟΝΑ έχουν εξελιχθεί ως ένα άριστο μέσο διάδοσης της φιλοσοφικής σκέψης, καθώς οι οργανισμοί-μέλη του σε όλο τον κόσμο, όπως διακηρύττεται στο χάρτη ίδρυσής του, προωθούν "το ξύπνημα ενός ολιστικού οράματος του κόσμου μέσω της συγκριτικής μελέτης της φιλοσοφίας, της επιστήμης, της θρησκείας και των τεχνών". Αυτή η αρχή έχει οδηγήσει το ΔΟΝΑ κατά τη διάρκεια όλων των προηγούμενων ετών στην εκτέλεση ποιοτικής εργασίας για τη διάδοση του πολιτισμού και την ελευθερία της σκέψης, και στη συνέχιση των παραπάνω στο μέλλον.

ι) Κατά τη διάρκεια αυτών των πενήντα ετών, σύμφωνα με τις διδασκαλίες του ιδρυτή του, φιλοσόφου Jorge Αngel Livraga Rizzi, ο ΔΟΝΑ έχει αναπτύξει μία κουλτούρα της "παιδείας των αξιών" στις διάφορες δραστηριότητες των σχετικών κέντρων του σε όλο τον κόσμο. Όπως έχει επισημανθεί πρόσφατα και από την ΟΥΝΕΣΚΟ, οι αξίες είναι ένας παράγοντας στην αναζήτηση των "κοινών στοιχείων της πνευματικότητας που βρίσκονται σε όλες τις ιερές παραδόσεις". Αυτές έχουν προαχθεί με συνέπεια από το ΔΟΝΑ ως τμήμα μιας παιδείας με αυτές τις διαχρονικές αξίες.

κ) Ότι ο φιλόσοφος Jorge Αngel Livraga Rizzi, ιδρυτής του ΔONA επισήμανε ήδη στις πολυάριθμες δημοσιεύσεις και διαλέξεις του ότι η επιδείνωση του στρώματος όζοντος θα προκαλούσε μια υπερθέρμανση του πλανήτη, η οποία θα οδηγούσε στην τήξη των δύο πόλων. Δήλωσε ότι η συνέπεια αυτού θα ήταν μια αύξηση στη στάθμη των θαλασσών και μια πρόοδος των κρύων νερών, τα οποία θα παρήγαν την αντίθετη αντίδραση στη θέρμανση: μια μικρή εποχή παγετώνων. Με αυτές τις μελέτες προσδόκησε ότι έχει επισημανθεί πλέον από διάφορες σημαντικές επιστημονικές οργανώσεις. Υπό την ίδια γραμμή, η γενική συνέλευση του ΔONA επιθυμεί επίσης να υπογραμμίσει ότι ο φιλόσοφος Livraga Rizzi σημείωσε ότι αυτή η διαδικασία του φυσικού μικρο-παγετού θα είχε σημαντικές ψυχολογικές συνέπειες, που θα οδηγήσουν στα φαινόμενα της απομόνωσης και ενός νέου μεσαίωνα της κοινωνίας.

λ) Ότι παρά αυτά τα φαινόμενα της επιδείνωσης στις ανθρώπινες σχέσεις, ο ΔONA είναι σε θέση να υποκινήσει τη συνειδητοποίηση αυτών των ζητημάτων και, μέσω του έργου του της ενσωμάτωσης των πολιτισμών και των λαών, να αντιδράσει στην προαναφερθείσα διαδικασία του νέου μεσαίωνα.

 

 

Η "Νεα Ακροπολη" μεσα απο εικονες... Join us!