"Η τόλμη χαρίζει ευφυΐα, μαγεία και δύναμη"
J.W. Goethe

2009 Νησί Brac, Κροατία: Φιλοσοφική γνώση στην αντιμετώπιση της κρίσης

Κατά την Ετήσια Συνάντηση, στην πόλη του Bol, στο νησί Brac (Κροατία), η Γενική Συνέλευση του Δ.Ο.Ν.Α. (Διεθνής Οργανισμός Νέα Ακρόπολη) διακηρύττει τα ακόλουθα:

Απέναντι στην κρίση που έχει προκληθεί παγκοσμίως, η Γενική Συνέλευση του Δ.Ο.Ν.Α. επιθυμεί να εκφράσει την ανησυχία της για το γεγονός ότι η κρίση δεν φέρει μόνο υλικές συνέπειες, με καταστροφικά αποτελέσματα για την οικονομία, αλλά επιδρά επίσης στις θεμελιώδεις αξίες που αποτελούν την ίδια τη βάση της ανθρώπινης ύπαρξης.

Με βάση τα παραπάνω αποφασίζει:

α. Ότι επανεπιβεβαιώνει την πεποίθησή της πως η φιλοσοφική γνώση είναι μία από τις θεμελιώδεις οδούς για την ενδυνάμωση των αξιών και την ενίσχυση μια στωικής αντιμετώπισης απέναντι στις αντιξοότητες της ζωής, η οποία βοηθάει τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις ατυχίες με μεγαλύτερο αυτό-έλεγχο και με πνευματική ηρεμία.

β. Ότι, ετυμολογικά, ο όρος «κρίση» σημαίνει «αλλαγή» και πως, υπό αυτή την έννοια, κάθε «στροφή των γεγονότων» αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία αξιοποίησης, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, που μπορεί να μας βοηθήσει να διακρίνουμε μεταξύ του μόνιμου και αξιόπιστου από το προσωρινό και επιφανειακό. Όπως είχε τονίσει ο Albert Einstein, αναφερόμενος στις κρίσεις, «Ας μην προσποιηθούμε πως τα πράγματα θα αλλάξουν αν εμείς συνεχίσουμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα. Μια κρίση μπορεί να αποβεί αληθινή ευλογία για κάθε άνθρωπο, για κάθε λαό.  Επειδή όλες οι κρίσεις φέρνουν πρόοδο. Η δημιουργικότητα γεννιέται από την αγωνία, όπως η μέρα γεννιέται από τη σκοτεινή νύχτα. Μέσα στην κρίση είναι που γεννώνται η εφευρετικότητα, οι ανακαλύψεις και οι μεγάλες στρατηγικές».

γ. Ότι, όμως, ένα μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας είναι άπορο και η κρίση, αντί να λειτουργήσει ως ερέθισμα, μπορεί να το οδηγήσει να βυθιστεί περισσότερο μέσα στη φτώχεια. Για αυτή την περίπτωση , μέσα από τα κέντρα του σε περισσότερες από πενήντα χώρες στον κόσμο, ο Δ.Ο.Ν.Α. βρίσκεται σε θέση να προσφέρει σημαντική βοήθεια, προσφέροντας υλική, ψυχολογική και πνευματική υποστήριξη σε αυτούς που έχουν μέγιστη ανάγκη, ώστε να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν την κρίση πιο αποτελεσματικά.

δ. Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Φιλοσοφίας, η οποία είναι μια πρωτοβουλία της UNESCO που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο, ο Δ.Ο.Ν.Α. θα συνεχίσει, όπως έχει κάνει για περισσότερες από τρεις διαδοχικές χρονιές, να αναπτύσσει ένα ευρύ πρόγραμμα εορταστικών δραστηριοτήτων που συνδέει τη φιλοσοφία με τις τέχνες, την ιστορία και την προώθηση των φιλοσοφικών αξιών και ιδεών, προσφέροντας ένα ποικίλο φάσμα δραστηριοτήτων όπως και παρουσιάζεται στον Ετήσιο Απολογισμό, δημοσιευμένο από τον Οργανισμό.

ε. Η  Γενική Συνέλευση του Δ.Ο.Ν.Α. επαναλαμβάνει την πεποίθησή της πως υπάρχει ανάγκη να συνεχίσουμε να προστατεύουμε το περιβάλλον ως ένα ουσιαστικό θεμέλιο για τους ανθρώπους και ως φυσική κατοικία μέσα στην οποία μπορούν να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους, αλλά επίσης να αναπτύξουν τη γνώση πως η Γη είναι το κοινό σπίτι της Ανθρωπότητας. Σύμφωνα με αυτό, σε όλες τις χώρες που ο Δ.Ο.Ν.Α. διατηρεί δομές, πρέπει να επιδιωχθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για την προώθηση της οικολογικής ισορροπίας, μέσα από σεμινάρια και διαλέξεις για την προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και, περισσότερο απ’ όλα, μέσα από συγκεκριμένες και πρακτικές δράσεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, όπως δεντροφυτεύσεις, φροντίδα και καθαριότητα φυσικών περιοχών, καθώς και παροχή υποστήριξης σε περιπτώσεις καταστροφών, φυσικών ή ανθρωπογενών.

στ. Όπως αποφασίστηκε κατά τη Γενική Συνέλευση του προηγούμενου χρόνου, ο Δ.Ο.Ν.Α. θα συνεχίσει να συμμετέχει σε διεθνείς εκδηλώσεις μετά πρόσκλησης των Ηνωμένων Εθνών και του Οργανισμού των Αμερικανικών Κρατών (OAS), όπως έχει προγραμματιστεί στο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων της επικείμενης περιόδου.  Συγκεκριμένα, θα συνεχίσει να συμβάλλει ως μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Δια-Αμερικανικού Προγράμματος για την Εκπαίδευση στις Δημοκρατικές Αξίες και Πρακτικές του OAS, μαζί με άλλους διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στη Λατινική Αμερική, στον τομέα της «εκπαίδευσης του πολίτη».

Η "Νεα Ακροπολη" μεσα απο εικονες... Join us!