"Η τόλμη χαρίζει ευφυΐα, μαγεία και δύναμη"
J.W. Goethe

2008 (San Salvador) Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση του ΔΟΝΑ (Διεθνής Οργανισμός Νέα Ακρόπολη) στην ετήσια συνεδρίασή της, του 2008, στην πόλη του Σαν Σαλβαδόρ (Ελ Σαλβαδόρ), επιθυμεί να τονίσει ότι:

Το προηγούμενο έτος – 2007 – συμπλήρωσε πενήντα χρόνια αδιάκοπων δραστηριοτήτων στην υπηρεσία της φιλοσοφικής σκέψης, του πολιτισμού, της διεθνούς κατανόησης, της ανεκτικότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Επομένως αποφασίζει:

α) Να επαναεπιβεβαιώσει την πρόθεσή του να συνεχίσει να εργάζεται για την ανάπτυξη της φιλοσοφίας ως τρόπο ζωής, με σκοπό να επιτύχει ένα υψηλότερο βαθμό κοινωνικής συνείδησης και αυτογνωσίας. Να συνεχίσει επίσης να δρα στο χώρο του πολιτισμού, αφού, όπως έχουμε ήδη επισημάνει σε πολλές περιπτώσεις, οι πολιτιστικές εκφράσεις της ανθρωπότητας αποτελούν τη βάση για καλύτερες ανθρώπινες σχέσεις και καλύτερη κατανόηση και προσέγγιση ανάμεσα στα έθνη. Και να συνεχίσει να προωθεί τον εθελοντισμό ως έκφραση ανιδιοτέλειας και αλληλεγγύης ανάμεσα στα διάφορα μέρη της κοινωνίας, γεγονός που θα βοηθήσει στην ενδυνάμωση των δεσμών αρμονικής συνύπαρξης και σεβασμού μέσα σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας συνεργασίας και στήριξης.

β) Να συνεχίσει να αναπτύσσει τα Διεθνή του Προγράμματα, τα οποία συνδυάζουν δραστηριότητες που έχουν σχέση με τις τέχνες, τη μουσική και τις επιστήμες του ανθρώπου, τη διαμόρφωση του χαρακτήρα και την ανάπτυξη της βούλησης, όπως φαίνεται στην Επετηρίδα που διανέμεται σε κάθε Γενική Συνέλευση και περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποίησε ο ΔΟΝΑ σε περισσότερες από πενήντα χώρες στον κόσμο.

γ) Να δώσει έμφαση σε δραστηριότητες Εθελοντισμού που πραγματοποιεί ο ίδιος ή σε συνεργασία με την GEA (Ομάδα Οικολογικής Δράσης). Αυτές οι δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα σε διάφορα μέρη του κόσμου και έχουν σχέση όχι μόνο με την προστασία της φύσης και την οικολογική ισορροπία, αλλά και με προγράμματα βοήθειας και επιχειρήσεις διάσωσης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, όπως στο σεισμό που έγινε στο Περού ή με τη δημιουργία του Προγράμματος Hestia 2007 για τη συνεργασία και το συντονισμό των κριτηρίων στις επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης εξαφανισθέντων ατόμων.

δ) Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Φιλοσοφίας, η οποία με πρωτοβουλία της UNESCO γιορτάστηκε σε όλον τον κόσμο, ο ΔΟΝΑ εγκαινίασε ένα ευρείας κλίμακας πρόγραμμα εορταστικών δραστηριοτήτων που συσχετίζει τη φιλοσοφία με τις τέχνες, την ιστορία και την προώθηση των φιλοσοφικών αξιών και ιδεών, πέρα από τις άλλες δραστηριότητές του, οι οποίες επίσης περιλαμβάνονται στην Επετηρίδα που δημοσιεύτηκε από τον οργανισμό.

ε) Να τονίσει την στήριξη του ΔΟΝΑ στον εορτασμό της Εξηκοστής Επετείου της Παγκόσμιας Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (1948-2008) που προωθήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη και στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κήρυξε το 2008 ως Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου.

ζ) Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΔΟΝΑ συμμετείχε σε σημαντικά γεγονότα διεθνούς χαρακτήρα, προσκεκλημένος από τα Ηνωμένα Έθνη και τον Οργανισμό των Κρατών της Αμερικής (ΟΑS). Συγκεκριμένα, ο ΔΟΝΑ αποτελεί μέρος της συμβουλευτικής επιτροπής του Δια-αμερικανικού Προγράμματος για την Εκπαίδευση πάνω στις Δημοκρατικές Αξίες και Πρακτικές του OAS, μαζί με άλλους διεθνείς οργανισμούς που εργάζονται στη Λατινική Αμερική στον τομέα της «εκπαίδευσης για την ιδιότητα του πολίτη». Τα τελευταία χρόνια, ο ΔΟΝΑ, προσκλήθηκε σε αρκετές περιπτώσεις για να λάβει μέρος στην Παγκόσμια Διάσκεψη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που οργανώνει το Τμήμα Δημόσιας Ενημέρωσης των Ηνωμένων Εθνών.Η "Νεα Ακροπολη" μεσα απο εικονες... Join us!